Rigsarkivet

og

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm

I begge arkiver findes mange oplysninger om Nivaa. Arkiverne er nu fysisk lagt sammen og arkivalierne fra begge arkiver bestilles via internettet på Statens Arkivers side "Daisy"

I nedenstående grupper af arkivalier har jeg søgt oplysninger og affotograferet arkivalier om Nivaa (og i nogle tilfælde om de tilgrænsene ejerlav).

I første omgang vil du finde lister over de fundne arkivalier. Men der er også transskriptioner af en del af dokumenterne - og det vil der komme mere af.

Hvis du finder et ikke-transskriberet dokument i en liste, kan jeg sende dig billedet som en .jpg fil.