Industritælling, Arbejdertælling

 

Generaltoldkammer og Kommercekollegiet 1816-1848. Industri og Fabriks Kontoret. Industritabeller for de danske Provinser (RA)
   Fotokopieret, Transskriberet oplysninger om teglværker i

   Karlebo Sogn


Statistisk Bureau, Fabrik og Industritabeller 1848-1855 (RA)

  Fotokopieret, Transskriberet oplysninger om teglværker i

   Karlebo Sogn


Industritælling 1871-1872 (RA)
   Fotokopieret, Transskriberet oplysninger om teglværker i

   Karlebo Sogn


Erhvervstælling 1872, Hirschholm Birk (RA)

   Fotokopieret, Transskriberet oplysninger om teglværker i

   Karlebo Sogn