Skøder og Pantebreve

 

Hørsholm Birk, Skøde og Panteprotokoller 1753 til 1900 (LA)
Index med resume af arkivalier 

(700 sider transskriptioner)


Hørsholm Birk Auctionspotocol 1773 (LA)
   11/9 1782 von Würtzens ejendom I Nivaa, Fol 286-287

   (8 fotos).
   3/3 1796 Kammerherre von Lüttichau sætter Nivaagaard

   på auktion (men den sælges ikke), Fol 466-467 (2 fotos).