Jordebøger, Matrikler og Landmåling

 

Hørsholm Amt 1671-1802, Diverse Jordebøger, Hirschholm Ambt Jordebog 1671. (LA)
Index


Karlebo Sogn: 1688 Matriklen


Hørsholm Amt 1671-1802, Diverse Jordebøger, Matricul og Jordebog over Hirschholm Ambt efter dend Ao 1722 skeede Jorddeling. Dateret 28 nov 1730. (LA)
   Index

   (Samme dokument findes I: Rentekammeret Danske

   Afdeling, Sjællands Stifts Renteskriverkontor,

   Beskrivelsesforretning over Hørsholm Amt 1770-1771.

   (RA))

 


Hørsholm Amtstue 1671-1802, Diverse Jordebøger, Hørsholm Amt Jordebog 1771. (LA)
Index


Hørsholm Amtstue 1671-1802, Diverse Jordebøger, Hørsholm Amt Jordebog 1802. (LA)
Index


Hørsholm Amt, Contributions Regnskab for Hirschholm Amtstue for forskellige årgange. (LA)
Årgang 1820 (19 fotos) og Årgang 1840 (20 fotos)

   
Hørsholm Amtstue. Extract af landmålingsforretninger over Hørsholm Amt, Karlebo Sogn – 2det bind, 1762. Kopi af 1688 matriklen.
Index


Hørsholm Amt Udstykning 1790 (Hartkornvurdering af gårde). (LA)
Index