Nivaa Folk 

Oversigt over arkivalier om

folk, landsby og teglværk i Nivaa

Der har levet folk i Nivaaområdet siden ældre stenalder, men det første dokument om Nivaas befolkning stammer fra Roskildebispens Jordebog fra 1370:

      ”Oos eller Niveos: En gård og 5 jordløse huse”

Herefter er der pletvise oplysninger i Kongernes og Statens arkivalier. Fra 1500 tallet giver Lensregnskaberne og siden Skifter, Kirkebøger, Skøde og Panteprotokoller, Fæsteprotokoller og andre amtslige dokumenter stigende mængder oplysninger. Fra sidste del af 1700-tallet kommer også Folketællinger og Brandforsikrings oplysninger.

Mange af disse arkivalier befinder sig på Rigsarkivet/Landsarkivet, omend en stigende mængde også kan findes på internettet.

Fra nyere tid ligger mange arkivalier om Nivaa i Fredensborg Lokalhistoriske Arkiv. Men hvis du der ikke finder, hvad du har brug for, håber jeg denne hjemmeside kan hjælpe dig.

Menuen til venstre viser hen til mine forskellige kilder.

God jagt!

Jørgen G. Berthelsen 

jgb@dadlnet.dk

Se her:

Ny bog om Nivaa historie er netop udkommet

Rigt illustreret

Bilag med mange arkivalier

19x26cm, 140 sider.

Hårdt bind

Pris: 135 kr + porto

Kan  bestilles hos J G Berthelsen,

email jgb@dadlnet.dk